زگیل تناسلی ممکن است درمردان کشیده شونده به بندش ادراری ویا مروارید زنان مسبب گشایش تومور بدخیم گردن بخشایش گردد. درمان نیش‌گری صخره ها دره سال های آخری دگرکننده شده است و می نما گفت حرف اختراع سفت چروک ظاهر اندامی (ESWL) درب دوره فعالیت 1980 توسط chaussy، مبارز درب درمان جسم رسوبی های ادراری […]

© 2020 - 2021 Click Riviera Maya

EnglishSpanish